ชื่อผลงาน : อาจารย์ปลั่ง (โดยอาจารย์โสพิศ พุทธรักษ์ ประติมากร)
ขนาด : เท่าจริง
วัสดุ : ทองเหลืองรมดำ
รหัส : LT46

อาจารย์ปลั่ง บางลำภู หรือ อาจารย์ปลั่ง นะอุตตรัง เป็นอาจารย์สักยันต์สายฆราวาสรุ่นเก่า

สมัยสงครามอินโดจีน ดั่งมากเรื่อง "นะอุตตะรัง"

ทองเหลืองรมดำ

จำนวนผู้เข้าชม : 1,341